WYPADEK KOMUNIKACYJNY

WYPADEK KOMUNIKACYJNY

Wypadki komunikacyjne to zdarzenia w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w których uczestniczą pojazdy oraz są ranni lub zabici. Gdy nie ma ofiar w ludziach, a straty są tylko materialne, mamy do czynienia z kolizją.

Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych to nadmierna prędkość, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, alkohol i brawura. Uczestnicy ruchu znajdujący się pod wpływem alkoholu byli i są sprawcami ok. 8,8% wszystkich wypadków drogowych w Polsce.

Wypadki komunikacyjne są najczęstszą przyczyną powstania roszczeń odszkodowawczych. W ich wyniku dochodzi do powstania zarówno szkód osobowych, jak i majątkowych.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Tak więc w przypadku wypadku komunikacyjnego pojazdami mechanicznymi objętymi obowiązkowym ubezpieczeniem OC będą nie tylko samochody, ale także motocykle, skutery, autobusy, ciągniki, kombajny, motorówki, pociągi, tramwaje, samoloty itp.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe dążą do maksymalizacji swoich zysków poprzez odmowy wypłat należnych odszkodowań, bądź poprzez przedłużanie postepowań likwidacyjnych niejako zmuszając osoby do przyjmowania niekorzystnych i niepełnych propozycji zakończenia sporów likwidacyjnych zaniżając rozmiary szkody i wysokość odszkodowania. 

Skorzystanie z pomocy adwokata może uchronić Ciebie przed krzywdzącym postępowaniem Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Do podstawowych roszeń przysługujących osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych można wymienić zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, rentę dla osoby poszkodowanej i odszkodowanie tytułem pokrycia wszelkich wydatków pozostających w związku ze szkodą.

Warto wiedzieć, że odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego należy się wszystkim poszkodowanym, a osoba która ma wykupionych kilka ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) może otrzymać odszkodowanie z każdego z nich.

Należy także pamiętać, że wszystkie roszczenia z tytułu wypadku komunikacyjnego winny być zaspokojone w jednym postępowaniu likwidacyjnym. 

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w takim wypadku, zgłoś się do naszej Kancelarii. Zapewnimy Ci kompleksową pomoc prawną. Pomożemy w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i uzyskamy adekwatne do rozmiarów Twojej szkody odszkodowanie.

Dodatkowo zapewniamy reprezentację osób poszkodowanych w postępowaniach przed organami Policji, prokuraturą i sądem karnym.

Trzeba bowiem pamiętać, że już pierwsze zeznania udzielone Policji często mają wpływ na dalszy przebieg sprawy. To w postępowaniu karnym są przeprowadzana pierwsze dowody z opinii biegłych z zakresu techniki samochodowej. Biegli na podstawie materiału zebranego w aktach sprawy (szkice, zdjęcia, zeznania stron i świadków) opiniują, kto był sprawcą wypadku, z jaką prędkością poruszały się pojazdy w chwili zdarzenie oraz opiniują, czy któryś z kierowców pojazdów przyczynił się do zaistnienia wypadku. Pomoc adwokata na tym etapie postępowania jest niezbędna, bowiem tylko prawnicy z odpowiednim doświadczeniem obronią Twoich praw. Z doświadczenia możemy jedynie wskazać, że w postępowaniu karnym przygotowawczym osoby, którzy nie mają profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) często są traktowani jako przyczyniający się do wypadku. Opinie te są brane pod uwagę przez Sąd, a poszkodowani nie mający właściwej pomocy prawnej są w uzasadnieniach wyroków wskazanymi jako osoby przyczyniające się do wypadku, co ma później wpływ na ustalanie wysokości odszkodowania. Im wcześniej więc poszkodowany zgłosi się do adwokata tym większe ma szanse na otrzymanie najwyższego odszkodowania.