PORADA ONLINE

PORADA ONLINE

Kancelaria oferuje możliwość uzyskania porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej, bądź przygotowania określonego pisma drogą elektroniczną.

W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi on-line prosimy o przesłanie opisu stanu faktycznego sprawy oraz posiadanych skanów dokumentów dotyczących kwestii, której rozwiązania Państwo oczekujecie wraz z dokładnym adresem e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz adresem korespondencyjnym, na który przesłana zostanie faktura VAT.

Prawnicy Kancelarii przesyłają informację zawierającą: cenę za usługę on-line oraz termin wykonania zlecenia liczony od dnia zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na rachunku bankowym. W przypadku akceptacji zaproponowanych warunków współpracy oraz uiszczenia wynagrodzenia porada (pismo, opinia, umowa) zostaje przesłana na wskazany adres e-mail Zleceniodawcy.