NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

  • W zakresie nieruchomości udzielanie pomocy prawnej obejmuje m. in.:
  •  - analizę stanu prawnego nieruchomości,
  •  - pomoc prawną w zarządzaniu nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi (organizowanie funkcjonowania pod względem prawnym i faktycznym, sporządzanie uchwał o powołaniu zarządu, planach gospodarczych, etc.),
  •  - doradztwo w zakresie oddawania nieruchomości lub lokali osobom trzecim w użytkowanie (umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, etc.) i egzekwowanie należności z tych tytułów,
  •  - przeprowadzanie eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych.