PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

  • W zakresie prawa administracyjnego pomoc prawna obejmuje m. in.:
  •  - reprezentację przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  •  - sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych,
  •  - sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów,
  •  - uzyskiwanie pozwoleń na budowę,
  •  - legalizację samowoli budowlanej,
  •  - opłaty adiacenckie,
  •  - koncesje, zezwolenia.