WYNAGRODZENIE

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy adwokata. Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

system wynagrodzenia indywidualnego:

wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług

system wynagrodzenia ryczałtowego:

stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną

system z premiąza sukces:

w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy