PODATKI

PODATKI

Podatki są nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Rozbudowane formy opodatkowania powodują, iż każde nawet stosunkowo proste przedsięwzięcie wymaga profesjonalnej analizy skutków podatkowych.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Adriana Króla prowadzi praktykę podatkową celem zapewnienia swoim klientom pewności oraz bezpieczeństwa podatkowego.

Do dyspozycji naszych klientów pozostają adwokaci oraz współpracujący radcy prawni. W sprawach o wysokim poziomie skomplikowania Kancelaria współpracuje również z kadrą Uniwersytecką.

  • Zakres świadczonych obejmuje:
  •  - bieżące konsultacje oraz porady podatkowe,
  •  - sporządzanie opinii prawnych,
  •  - reprezentację w procesie kontroli podatkowej,
  •  - reprezentację w kontaktach z organami skarbowymi,
  •  - reprezentacje w postępowaniu podatkowym,
  •  - reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  •  - reprezentację przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach zgodności przepisów prawa podatkowego z Konstytucją,
  •  - analizę prawnopodatkową pod kątem zgodności z normami prawa europejskiego.