SPRAWY KARNE

SPRAWY KARNE

Kancelaria Adwokacka Adrian Król specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych w ramach prawa karnego. Naszym klientom zapewniamy pełne wsparcie, gdy chodzi o różnych typów sprawy karne – Łódź to nasza siedziba i tutaj jesteśmy do Państwa dyspozycji w Kancelarii, ale również oferujemy usługi poradnictwa prawnego online. Zachęcamy Państwa do bliższego zapoznania się z naszą ofertą usług prawnych.

Nasza pomoc w zakresie spraw karnych włącza kompleksową obronę Klienta na wszystkich etapach postępowań karnych, w tym w ramach postępowania przygotowawczego, to znaczy w śledztwie czy też w dochodzeniu, a także na etapie postępowania rozpoznawczego, czyli w sprawach sądowych. Także wspieramy naszych klientów w postępowaniach karnych wykonawczych dotyczących wykonania zasądzonej przez sąd kary, w tym w zakresie wyłączenia odpowiedzialności karnej, odroczenia i zawieszenia wykonania kary oraz przedterminowego zwolnienia.

Usługi prawne kierujemy zarówno do osób pokrzywdzonych w przestępstwach karnych, jak i osób oskarżonych. Zajmujemy się między innymi udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem potrzebnych dokumentów oraz reprezentacją Klienta. Prowadzenie procesu zawsze jest konsultowane i uzgadniane wspólnie z Klientem. Przedstawiamy argumenty wnikliwie i należycie, dbamy o to, aby ustalić wszelkiego rodzaju okoliczności dotyczące sprawy, a następnie w procesie postępowania przedstawić je sądowi, by uzyskać korzystne dla Klienta rozwiązanie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawy karne nie należą do prostych, również dla naszych Klientów, którzy często znajdują się po raz pierwszy w takiej stresującej sytuacji. W związku z tym gwarantujemy im pełną gotowość wsparcia od strony prawnej. Nasi adwokaci posiadają szeroką wiedzę oraz doświadczenie na gruncie prawa karnego i dbają o ochronę interesów Klientów profesjonalnie i kompleksowo.

Każdemu z Klientów zapewniamy pomoc prawną na najwyższym poziomie, dlatego też jeżeli potrzebują Państwo pomocy dotyczącej spraw karnych w Łodzi, zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii.

  • W zakresie prawa karnego zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:
  •  - reprezentowanie jako obrońca we wszystkich rodzajach postępowań karnych i na wszystkich jego etapach (np.: śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyśpieszone),
  •  - sporządzanie odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, apelacji, etc.,
  •  - reprezentowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonych (np.: sporządzanie i składanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, składanie wniosków dowodowych, zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem),
  •  - reprezentowanie jako pełnomocnik przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw,
  •  - reprezentowanie jako pełnomocnik osób nie będących stronami (np.: reprezentowanie osoby zatrzymanej, składanie zażaleń na sposób dokonania przeszukania, etc.).