PRAWO PRACY

PRAWO PRACY

  • W zakresie prawa pracy zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:
  •  - reprezentowanie przed sądami pracowników oraz pracodawców,
  •  - roszczenia pracownicze (m. in. o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o wynagrodzenie),
  •  - doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy,
  •  - sprawy o mobbing i dyskryminację,
  •  - regulaminy pracy i wynagradzania oraz inne akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy,
  •  - odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  •  - umowy o zakazie konkurencji,
  •  - projekty umów o pracę, zlecenie i dzieło,
  •  - kontrakty menedżerskie.