WINDYKACJA

WINDYKACJA

Celem nadrzędnym dla Kancelarii Adwokackiej Adwokata Adriana Króla jest przywracanie do obrotu gospodarczego Państwa pieniędzy. Dbamy o to aby dłużnik spełnił swoje zobowiązanie finansowe względem naszego klienta wraz z należnymi kosztami dodatkowymi. Znając specyfikę wielu branż zdajemy sobie sprawę jak popularne stało się niepłacenie za wykonane usługi, czy sprzedany towar.

W trakcie działań windykacyjnych na bieżąco informujemy o przebiegu sprawy. Nie podejmujemy żadnych decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z Państwem.

W razie bezskutecznej windykacji pozasądowej reprezentujemy naszego Klienta w postępowaniu sądowym, a po zakończeniu działań sądowych monitorujemy proces egzekucji komorniczej, w zakres której wchodzi również poszukiwanie nieujawnionego majątku dłużnika oraz zdobycia wszelkich potrzebnych informacji.

Jako Adwokaci zawsze dążymy do szybkiego i sprawnego zakończenia działań windykacyjnych dzięki czemu mogą Państwo ponownie inwestować odzyskane przez nas pieniądze. Windykacja polubowna to szereg działań podejmowanych przez adwokata wyłączając postępowanie sądowe.

W ramach podpisanej z Kancelarią Adwokacką Adwokata Adriana Króla umowy zapewniamy profesjonalną i pełną obsługę windykacyjną wraz z zastępstwem procesowym dla naszych klientów świadczonym przez Adwokata.

Naszym klientom zawsze zapewniamy pełną obsługę windykacyjną. W ramach prowadzonych działań windykacyjnych Adwokat zawsze służy swą radą i doświadczeniem w kwestiach prawnych związanych z obrotem gospodarczym jak również obrotem wierzytelnościami.

Cechą monitoringu płatności to prewencja. Dzięki stałym kontaktom Kancelarii z płatnikiem, wdrożony system monitoringu płatności zapewnia regularność spłat, niwelując do minimum ryzyko „nieuczciwego kontrahenta”.

 • W skład usług windykacyjnych Kancelarii Adwokackiej Adwokata Adriana Króla wchodzą:
 •  I windykacja polubowna
 •  - analiza wierzytelności,
 •  - obranie strategii windykacyjnej,
 •  - ustalenie danych adresowych dłużnika,
 •  - wysłanie korespondencji windykacyjnej,
 •  - prowadzenie negocjacji z dłużnikiem,
 •  - zlecenie pracownikowi Kancelarii windykacji terenowej,
 •  - pozyskanie wszelkich dokumentów związanych z pracą zarobkową dłużnika i zbadanie kondycji  - finansowej dłużnika,
 •  - uzyskanie pisemnego uznania długu i uzgodnienie ewentualnego harmonogramu spłat zadłużenia.
 •  II postępowanie sądowe
 •  - ocena i weryfikacja dostarczonej dokumentacji w sprawie,
 •  - wybór właściwego trybu postępowania sądowego,
 •  - przygotowanie i złożenie kompletnego powództwa do właściwego sądu oraz sporządzanie pozostałych pism procesowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia postępowania sądowego,
 •  - reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym.
 •  III doradztwo prawne
 •  IV monitoring płatności