PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE

W zakresie prawa cywilnego pomoc prawna obejmuje m. in.:

  •  - reprezentowanie stron przed sądami w postępowaniu cywilnym,
  •  - sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty oraz innych pism, sporządzanie pozwów,          odpowiedzi na pozew, wniosków oraz wszelkich innych pism procesowych,
  •  - sporządzanie wszelkiego rodzaju umów (spółki, sprzedaży, zamiany, dostawy, najmu, dzierżawy, o dzieło, użyczenia, pożyczki, zlecenia etc.),
  •  - sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych,
  •  - windykacja i odszkodowania.