OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Jednym z ważniejszych obszarów działań Kancelarii jest bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców. Odbiorcami naszych usług są spółki handlowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia, fundacje oraz organy administracji publicznej.

 • W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców pomoc prawna obejmuje w szczególności:
 •  - stałą i bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych,
 •  - udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 •  - sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów,
 •  - udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi,
 •  - tworzenie i zmiana statutów i umów spółek handlowych oraz spółdzielni,
 •  - przeprowadzanie pełnego procesu rejestracji spółek i spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS,
 •  - przeprowadzanie audytów prawnych (due dilligence) spółek i spółdzielni,
 •  - łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek i spółdzielni,
 •  - doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych na potrzeby prowadzonej przez klientów działalności,
 •  - reprezentacja strony w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni oraz w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni, a spółką lub spółdzielnią.