BŁĄD WSZTUCE LEKARSKIEJ

BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ

Błąd w sztuce lekarskiej Błąd medyczny, także nazywany błędem medycznym lub lekarskim to postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi, aktualnymi zasadami wiedzy medycznej i lekarskiej. 

W przypadku błędu medycznego można wyróżnić: 

Błąd w rozpoznaniu (błąd diagnostyczny) - polega na tym, iż zostanie zdiagnozowana choroba nie istniejąca, bądź zostanie postawione nieprawidłowe rozpoznanie. Przykładem tego błędu może być przypadek błędnego rozpoznania choroby nowotworowej, na skutek czego wyniszczono organizm cyklem chemioterapii. Po czym w pobranych wycinkach nie wykryto komórek nowotworowych i zmieniono rozpoznanie choroby. 

Błąd w zastosowanym leczeniu (błąd terapeutyczny) – np. prawidłowo zdiagnozowano źródło infekcji, natomiast ze względu na źle zastosowany antybiotyk (niezgodny z wynikiem posiewu bakteriologicznego) stan zdrowia poszkodowanego uległ znacznemu pogorszeniu i wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu. 

Błąd techniczny - przykładem jest poparzenie pacjenta niesprawnymi lampami naświetlającymi użytymi do radioterapii, 

Błąd organizacyjny - na skutek złej organizacji pracy na bloku operacyjnym pacjent był zbyt późno operowany, co spowodowało jego zgon 

Powyższe przykłady wystąpienia błędu medycznego są spowodowane winą personelu medycznego. Oprócz roszczeń opartych na wystąpieniu błędu medycznego powstałego na skutek działania zawinionego, pacjenci mogą podnosić roszczenia oparte na niedbalstwie. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku roszczeń pacjentów, u których wystąpiły np. odleżyny powstałe na skutek zaniedbań w placówce medycznej polegających na nie prowadzeniu profilaktyki przeciwodleżynowej. 

Największa ilość roszczeń związanych z błędem medycznym dotyczy leczenia chirurgicznego, neurochirurgicznego, ortopedycznego, położnictwa. 

Podejmujemy się spraw z zakresu błędów lekarskich bez względu na to, w jakim rodzaju placówki wystąpił błąd medyczny, czy popełnił go lekarz pracujący na podstawie umowy o pracę, czy też tzw. lekarz kontraktowy. 
 

  • Kancelaria prowadzi ponadto sprawy z zakresu zakażeń szpitalnych :
  •  - zakażenie wirusem zapalenia wątroby HCV, HBC, HAV
  •  - zakażenia wirusem HIV
  •  - zakażenie gronkowcowe krwi, kości
  •  - sepsy szpitalneJeżeli podejrzewasz, że Ty, Twoje dziecko lub osoba najbliższa zostało zakażone infekcją podczas pobytu szpitalu lub innej placówki medycznej, zgłoś się celem przygotowania pozwu przez radcę prawnego przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu.