Kancelaria Adwokacka Adwokat Adrian Król

WINDYKACJA

Celem nadrzędnym dla Kancelarii Adwokackiej Adwokata Adriana Króla jest przywracanie do obrotu gospodarczego Państwa pieniędzy. Dbamy o to aby dłużnik spełnił swoje zobowiązanie finansowe względem naszego klienta wraz z należnymi kosztami dodatkowymi.
Znając specyfikę wielu branż zdajemy sobie sprawę jak popularne stało się niepłacenie za wykonane usługi, czy sprzedany towar.
W trakcie działań windykacyjnych na bieżąco informujemy o przebiegu sprawy. Nie podejmujemy żadnych decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z Państwem.
W razie bezskutecznej windykacji pozasądowej  reprezentujemy naszego Klienta w postępowaniu sądowym, a po zakończeniu działań sądowych monitorujemy proces egzekucji komorniczej, w zakres której wchodzi również poszukiwanie nieujawnionego majątku dłużnika oraz zdobycia wszelkich potrzebnych informacji.

W skład usług windykacyjnych Kancelarii Adwokackiej Adwokata Adriana Króla wchodzą:


 - windykacja polubowna

Jako Adwokaci zawsze dążymy do szybkiego i sprawnego zakończenia działań windykacyjnych dzięki czemu mogą Państwo ponownie inwestować odzyskane przez nas pieniądze. Windykacja polubowna to szereg działań podejmowanych przez adwokata wyłączając postępowanie sądowe.
W szczególności polega na:
- analizie wierzytelności
- obranie strategii windykacyjnej
- ustaleniu danych adresowych dłużnika
- wysłanie korespondencji windykacyjnej
- prowadzenie negocjacji z dłużnikiem
- zlecenie pracownikowi Kancelarii windykacji terenowej
- pozyskanie wszelkich dokumentów związanych z pracą zarobkową dłużnika i zbadanie kondycji finansowej dłużnika
- uzyskanie pisemnego uznania długu i uzgodnienie ewentualnego harmonogramu spłat zadłużenia
 
 
- postepowanie sądowe
W ramach podpisanej z Kancelarią Adwokacką Adwokata Adriana Króla umowy zapewniamy profesjonalną i pełną obsługę windykacyjną wraz z zastępstwem procesowym dla naszych klientów świadczonym przez Adwokata.
Windykacja należności na etapie postępowania sądowego polega na:
- ocenie i weryfikacji dostarczonej dokumentacji w sprawie,
- wyborze właściwego trybu postępowania sądowego
- przygotowaniu i złożeniu kompletnego powództwa do właściwego sądu oraz sporządzaniu pozostałych pism procesowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia postępowania sądowego
- reprezentacji klienta w postępowaniu sądowym.
 
- doradztwo prawne

Naszym klientom zawsze zapewniamy pełną obsługę windykacyjną. W ramach prowadzonych działań windykacyjnych Adwokat zawsze służy swą radą i doświadczeniem w kwestiach prawnych związanych z obrotem gospodarczym jak również obrotem wierzytelnościami.
 
- monitoring płatności

Cechą monitoringu płatności to prewencja. Dzięki stałym kontaktom Kancelarii z płatnikiem, wdrożony system monitoringu płatności zapewnia regularność spłat, niwelując do minimum ryzyko „nieuczciwego kontrahenta”.

 

KONTAKT

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Adrian Król

Adwokat Adrian Król
tel.: +48 604 802 169
akrol@kroladwokat.pl


90-448 Łódź, ul. Żwirki 1C lok. 4
kancelaria@kroladwokat.pl


orologi replica orologi repliche
replicas reloj relojes replicas
replicas de relojes replicas reloj replicas relojes replica de relojes