Kancelaria Adwokacka Adwokat Adrian Król

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Jednym z ważniejszych obszarów działań Kancelarii jest bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców. Odbiorcami naszych usług są spółki handlowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia, fundacje oraz organy administracji publicznej.

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców pomoc prawna obejmuje w szczególności:

- stałą i bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych,

- reprezentację zewnętrzną przedsiębiorców przez sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed sądami arbitrażowymi, a także przed organami administracji publicznej,

- udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,

- sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów,

- udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi,

- tworzenie i zmiana statutów i umów spółek handlowych oraz spółdzielni,

- przeprowadzanie pełnego procesu rejestracji spółek i spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS,

- przeprowadzanie audytów prawnych (due dilligence) spółek i spółdzielni,

- łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek i spółdzielni,

- doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych na potrzeby prowadzonej przez klientów działalności,

- reprezentacja strony w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni oraz w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni, a spółką lub spółdzielnią.

KONTAKT

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Adrian Król

Adwokat Adrian Król
tel.: +48 604 802 169
akrol@kroladwokat.pl


90-448 Łódź, ul. Żwirki 1C lok. 4
kancelaria@kroladwokat.pl


orologi replica orologi repliche
replicas reloj relojes replicas
replicas de relojes replicas reloj replicas relojes replica de relojes